13. Plastförpackningar i pantsystem sparade 60 000 kg CO2e första året

Att införliva plastförpackningar i pantsystemet är ett viktigt steg mot en mer cirkulär ekonomi med minskad klimatpåverkan från livsmedelsbranschen. Pantsystemet har flera fördelar, förutom minskad nedskräpning skapar det ett renare materialflöde som det går att göra nya produkter av hög kvalitet av. Axfood var, efter flera års arbete, först ut med både retur av saftflaskor i plast 2015 och juiceflaskor 2018. Fler produkter har sedan följt, bland annat smoothie i plastflaskor. De återvunna juiceflaskorna av märket Garant har använts till att göra nya PET-flaskor och under det första året har klimatpåverkan minskat motsvarande drygt 60 000 kilo koldioxid.

Läs mer här.

Om oss