15. Ökat samnyttjande minskar behovet av nya lokaler

Vakansas vision är att främja en hållbar stadsutveckling där människors lokalbehov möts utan att behöva bygga några nya kvadratmeter. Detta görs genom att underlätta för samnyttjande av lokaler där man på plattformen synliggör och tillgängliggör lokaler som står tomma särskilda tider på dygnet, till förmån för föreningslivet och småföretag.

 

Läs mer här.

Om oss