24. Rester från åkern blir energi

Lantmännen tar emot skördad spannmål från svenska lantbrukare vid ett 50-tal anläggningar. Här vägs spannmålen in för försäljning, export och senare produktion av bland annat livsmedel, foder och etanol. Alla volymer rensas vid mottagningen och restprodukter som agnar, som inte är spannmålskärna, sorteras ut. Restprodukterna säljs vidare för produktion av biobaserad energi, exempelvis till biogas och även som förnybart fjärrvärmebränsle i Lantmännen Agrovärme. Efterfrågan ökar framför allt i biogasproduktionen, som går över allt mer råvara till restprodukter.

Även andra restprodukter från Lantmännens produktion, som havreskal från kvarnar, används för värmeproduktion och som foderråvara.

Om oss