28. Gödsel från HKScans grisar driver Västerås bussar

Gödseln från grisarna på Mycklinge i Västmanland används för att framställa biogas som driver bussarna i Västerås. Rötresterna från biogastillverkningen går tillbaka till gården och används som näring till odlingen av grisarnas foder. Kretsloppstänk när det är som bäst. Läs mer om HKScans hållbarhetsarbete med Gårdsinitiativet här.

Om oss