30. 90 procent av all ensilageplast återvinns varje år

Visste du att lantbrukare troligtvis är bäst i Sverige på att återvinna plast? Hela 90 % av all ensilageplast återvinns varje år, och vissa år upp emot 100 %. Att återvinna material är en av Gårdsinitiativets 100 insatser för att minska gårdarnas klimatpåverkan och öka miljöfördelarna för svenskt kött. Gårdsinitiativet är HKScan Swedens hållbarhetssatsning på gård förr att göra verklig skillnad och minska klimatpåverkan hela vägen från gård till gaffel.

Läs mer om HKScans hållbarhetsarbete med Gårdsinitiativet här.

Om oss