37. NA-KD vill bidra till ett mer miljövänligt konsumtionsmönster med second hand-tjänsten NA-KD Circle

Eftersom produktionen av kläder står för majoriteten av utsläppen från klädindustrin är det en viktig faktor inom hållbarhet att de plagg som redan finns i omlopp används i så stor utsträckning som möjligt. 82% av NA-KD’s totala utsläpp 2020 kom från material och produktion, vilket undviks genom försäljning av second hand-plagg. Till följd av detta lanserade NA-KD en helt integrerad second hand-tjänst, NA-KD Circle, där kunder har möjlighet att sälja sina tidigare köp med NA-KD som säker mellanhand. Tjänsten har utvecklats för att vara smidig att använda för både säljare och köpare. Genom detta hoppas NA-KD att kunna bidra till ett konsumtionsmönster som är bättre för miljön.

Läs mer här

Om oss