40. Nytt samarbete ska starta cirkularitet i gruvindustrin

Ett nytt samarbete har inletts mellan LKAB och Boliden för att skapa ett cirkulärt flöde av nödvändiga ämnen och mineraler i gruvindustrin. När bland annat fosfor och sällsynta jordartsmetaller ska utvinnas ur LKAB:s befintliga avfallsströmmar krävs betydande mängder svavelsyra. Istället för att denna ska framställas från fossila produkter från oljeraffinaderier har avfallsströmmen från Aitikgruvan identifierats som möjlig råvara. Planen är att Boliden etablerar en anläggning i Aitik för framställning av pyritkoncentrat vilket reducerar deponibehovet i Aitik. Parallellt etablerar LKAB anläggningar för att framställa svavelsyra från koncentratet.

Läs mer här

Om oss