48. Coca-Cola i Sverige lanserar påfyllningsbart koncept

För att nå Coca-Cola Europacific Partners mål om netto noll spelar förpackningarna en avgörande roll då de står för en majoritet av koncernens utsläpp. Med ett nytt koncept från Coca-Cola erbjuds nu konsumenter att fylla på dryckesbehållare och välja bland fler än 60 smaker, varav flertalet inte finns att köpa förpackade. Med konceptet vill Coca-Cola i Sverige stärka konsumtionsbeteendet att fylla på dryckesbehållare om och om igen för att på så sätt minska förpackningarnas avtryck och potentiella nedskräpning.

Om oss