52. Tusentals ton koldioxidbesparing med returhanteringstjänst

GIAB hjälper sina kunder att sänka sina koldioxidutsläpp genom effektivt och storskaligt återbruk. Via returhanteringstjänsten ger de företag tillgång till sina egna produkter på andrahandsmarknaden genom att erbjuda en plattform som gör det enkelt för varumärken och producenter att återbruka sina produkter. Genom GIAB:s återbruksprocess har de bidragit till att minska sina kunders utsläpp av koldioxid med totalt 2 184 ton under 2021.

Läs mer här.

Om oss