56. 26 ton förpackningsplast återvinns till ny plastråvara

När efterfrågan på plastråvara ökar, gäller det att hitta nya återvinningslösningar. SKF och Stena Recycling har gemensamt tagit fram en lösning för återvinning av den förpackning i plast som SKF idag använder vid transporter av lagerrullar. Genom samarbetet har man hittat nya användningsområden för förpackningsplasten. Idag kan plasten separeras, återanvändas och åter bli plastråvara som kan användas vid tillverkningen av exempelvis täckfilm till byggindustrin.

Läs mer här: SKF

Om oss