61. LKAB:s cirkulära flöden sparar upp till 70 procents koldioxidutsläpp

Genom att ta hand om sina egna och andras industriella sidoströmmar skapas nya högkvalitativa och miljöeffektiva produkter för LKAB. Mer än en tredjedel av LKAB:s industrimineralförsäljning kommer från sekundära råvaruströmmar redan idag, vilket i försäljningsvärde är över en miljard kronor. Exempelvis återtar de granulerad masugnsslagg från stålproducenter, som LKAB kan ha sålt järnmalmen till, och maler denna till ett fint pulver. Materialet kallas GGBS (malm granulerad masugnsslagg) och används som cementsubstitut i betongproduktion, vilket kan minska koldioxidutsläppen med upp till 70 procent för betong.

Läs mer här.

Om oss