65. Cirkulär betong testas i Kiruna

Bergschakt, som används för att transportera malm, kräver förstärkning och görs med schaktbetong. Sedan tidigare har LKAB Berg & Betong haft tillgång till och använt GGBS, en restprodukt från ståltillverkning, för att ersätta en del av cementen i betongreceptet och därmed minskat koldioxidbelastningen av produkten. Nu genomförs det första storskaliga testet med en helt cementfri betong, ett recept som inte innehåller någon cement alls. I detta recept används GGBS tillsammans med en annan restprodukt från LKAB:s egen produktion, avfallskalk, som har använts för rökgasrening och som normalt deponeras. Tillsammans med gråberg, som används som ballast, innebär det en helt cirkulär betong med låga koldioxidutsläpp.

Läs mer här.

 

Foto: LKAB

Om oss