70. Restprodukter från industri blir cirkulärt mineralgödsel

Cinis producerar världens mest miljövänliga mineralgödsel, ett vattenlösligt kaliumsulfat (Sulphate of Potash, SOP), genom att på ett innovativt sätt återvinna restprodukter från massaindustrin och elbilsbatteriindustrin. Kaliumsulfatet produceras på ett cirkulärt sätt med hjälp av fossilfri elektricitet. Produktionen har inte heller några farliga biprodukter. Detta resulterar i ett kaliumsulfat som inte bara förbättrar skördens storlek och smak, utan också minskar ditt CO2-avtryck.

Läs mer här.

Om oss