71. Sällsynta jordartsmetaller utvinns ur gruvavfall  

Sällsynta jordartsmetaller är av stor betydelse inte bara för ekonomin utan också för den gröna omställningen. Exempelvis använder vindkraften ofta neodym i sina generatorer till havs. Genom att återvinna och förädla gruvavfall hoppas LKAB kunna tillhandahålla hela 30 procent av EU:s dagsbehov av sällsynta jordartsmetaller. När utvinningen sker i Sverige ökar också chanserna till stärkt social hållbarhet i produktionskedjan.

Läs mer här.

Om oss