75. Sällsynta jordartsmetaller med 90 procent lägre utsläpp

Det norska företaget REEtec bygger sin första separationsanläggning för sällsynta jordartsmetaller (REE) som planeras vara i drift hösten 2024. En nyckelfunktion i REE-separeringsprocessen är att praktiskt taget alla insatser återvinns. Energibehovet är mycket lågt och elförbrukningen är till 100 procent baserat på vattenkraft från Norges gröna elnät. REEtec-processen kombinerar hög effektivitet och konkurrenskraftiga kostnader, med upp till 90 procent lägre koldioxidutsläpp än den vanliga separationsprocessen.

Läs mer här.

 

 

Om oss