Agenda 2030: Samarbete är avgörande för att lyckas med de globala utmaningarna

Supermiljöbloggen har en intervjuserie om FN:s globala mål för hållbar utveckling. Hagainitiativets programdirektör Nina Ekelund är en av de som intervjuats om målen och vad man själv kan göra för att bidra till att målen ska kunna nås.

Om du bara får välja ett mål eller ett delmål som du vill lyfta fram lite extra, hur är det formulerat och varför väljer du det?

– Mål 17, Genomförande och globalt partnerskap. Med delmål 17: ”Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier”.

– Jag väljer genomförandemålet vilket är det enda målet som skär rakt igenom alla de andra målen och dessutom binder samman perspektiven socialt, ekologiskt och ekonomiskt. För att lyckas minska klimatpåverkan i närtid så behövs samarbete inom och mellan länder, det behövs samarbete mellan näringsliv, forskning, civila samhället och politiken i varje land – klimatfrågan måste också lösas i samklang med andra mål.

– Samarbete ligger i Hagas dna och är avgörande för att lyckas med de globala utmaningarna. Ingen kan ensam lösa de utmaningar vi står inför, men tillsammans kan vi, säger Nina Ekelund i intervjun.

Läs hela intervjun i Supermiljöbloggen här.

Läs mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling här.

Om oss