Aktuell Hållbarhet: Begreppet klimatpositiv riskerar att vilseleda

Läs debattartikeln här

Om oss