Annette Magnusson: Innovativa förslag för klimatinvesteringar

Hur ser vi till att de samhällsförändringar som Parisavtalet kräver faktiskt kommer till stånd? Hur uppmuntrar vi de investeringar som behövs, och hur säkerställer vi långsiktighet och trygghet för gröna investeringar? Det var några av utmaningarna för deltagarna i innovationstävlingen Stockholm Treaty Lab.

Klimatutmaningen kräver stora globala investeringar. OECD konstaterar i sin rapport Investing in Climate, Investing in Growth från 2017 att årliga investeringar om 6 300 miljarder USD är nödvändiga för att klara målet. Detta är bara ett exempel på de astronomiska belopp som ofta nämns i dessa sammanhang. För att klimatmålen ska kunna nås måste världens investerare alltså uppmuntras att lägga sitt kapital på gröna investeringar – som förnybar energi, resurseffektiva transporter, hållbar matproduktion.

Under flera år som världens andra största institution för hantering av s.k. investeringstvister har Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut kunnat se hur den internationella investeringsrätten sätter kraft bakom orden i internationella avtal. Vi fick idén att använda den erfarenheten för att skapa helt ny folkrätt som innebär att gröna investeringar både uppmuntras, främjas och skyddas. Därför initierade vi innovationstävlingen Stockholm Treaty Lab. Responsen har varit överväldigande.

Stockholm Treaty Lab lockade 22 lag med deltagare från över 25 länder att anta utmaningen att skapa ny folkrätt för klimatet. Tillsammans representerar deltagarna ett imponerade kollektiv med bred av erfarenhet och specialistkunskap från många vitt skilda områden. De förenas i ambitionen att använda sin spetskompetens att göra gott. Resultatet är inspirerande.

Juryn i tävlingen beslutade att särskilt lyfta två av bidragen och utse dessa till gemensamma vinnare.

Ena laget, som kallar sig The Creative Disrupters, har designat ett modellavtal döpt till Treaty on Sustainable Investment for Climate Change Mitigation and Adaptation. Enligt juryns motivering är detta ett avtal som “contains innovative and out-of-the box ideas and strong language to promote and encourage green investments while at the same time seeking to address the risks posed by non-green investments and supporting the need for just transitions.”

Det andra prisade bidraget, författat av Team Innovate, med titeln Protocol for the Encouragement, Promotion, Facilitation and Protection of Investments in Climate Change Mitigation and Adaptation, fick beröm av juryn som konstaterade att det “seeks to build on and support implementation of the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals in a convincing manner.”

Syftet med Stockholm Treaty Lab har alltid varit att i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka en positiv samhällsutveckling. Även de tävlingsbidrag som inte prisades innehåller idéer värda att ta tillvara. Därför finns också samtliga tävlingsbidrag på Stockholm Treaty Labs hemsida.

New York den 28 september 2018 presenterade de vinnande lagen för första gången sina bidrag för en större publik. Under de närmaste månaderna kommer de ges tillfälle att beskriva sina innovativa idéer i flera internationella sammanhang där policy för framtiden diskuteras och utformas, bl.a. på Paris Peace Forum i november 2018.

Stockholm Treaty Lab har genomförts i samarbete HeroX, en plattform för global crowdsourcing, och med stöd från International Bar Association, Hagainitiativet och Stockholm Environment Institute.

 

Annette Magnusson, Generalsekreterare, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC)

"För att klimatmålen ska kunna nås måste världens investerare alltså uppmuntras att lägga sitt kapital på gröna investeringar – som förnybar energi, resurseffektiva transporter, hållbar matproduktion."

Annette Magnusson, Stockholms Handelskammares Skil

Om oss