Åsa Domeij: Är det hållbart att använda palmolja?

Jag får då och då frågan om hur Axfood ställer sig till användningen av palmolja. Frågan är komplex – och mycket relevant. Palmoljan har under många år ifrågasatts. Inte minst för att den anses bidra till regnskogsavverkning och minskad biologisk mångfald. Emellanåt har konsumenttrycket för att välja bort eller till och med bojkotta palmoljan varit stort. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att miljontals människor, framför allt i Malaysia och Indonesien, är ekonomiskt beroende av den. Palmoljan spelar också en avgörande roll för ländernas ekonomier. Som stort livsmedelsbolag – hur ska man hantera frågan?

Låt oss först se till produktionen. Globalt produceras årligen enorma mängder palmolja – uppskattningsvis 70 miljoner ton. Efterfrågan fortsätter att öka, inte minst från stora och växande marknader som Kina och Indien. Palmoljan finns i en mängd produkter, bland annat i livsmedel såsom kakor, pulversåser och godis. Att den ger önskvärd smak, textur och är förhållandevis billig att framställa bidrar till att göra den populär.

Palmolja utvinns ur oljepalmen som odlas på stora plantage. För att bereda plats åt odlingarna skövlas stora områden av regnskog. Det är ofta därför den kritiseras. Och odlingarna täcker stora landytor. I Indonesien, som står för ungefär hälften av all palmolja i världen, motsvarar den en tredjedel av Sveriges totala yta. På flera håll i världen växer nya plantage med oljepalmer fram, till exempel i Afrika och Latinamerika.

Axfood tillåter idag palmolja i våra egna produkter – om den är certifierad. På så sätt är vi med och bidrar till en mer hållbar utveckling med bättre villkor för människorna i produktionen samtidigt som ytterligare avskogning förhindras. Framöver kommer vi att i allt större utsträckning övergå till att använda den striktare RSPO Next-certifieringen. Parallellt byter vi också ut palmoljan i allt fler av våra egna varor, inte minst på grund av det starka konsumenttrycket. På samtliga förpackningar framgår det om palmolja är en del av innehållet. På sikt är målet att övergå till att använda andra fetter än palmolja i våra egna varor.

Under de senaste åren har palmoljan fått ett nytt stort användningsområde. I takt med att fler alternativ behövs till fossila bränslen, används en allt större mängd råvara från oljepalmen till diesel. Redan 2017 gick närmare hälften av EU:s import av palmolja till transporter, totalt närmare fyra miljoner ton. EU-kommissionen har beslutat att fasa ut palmolja till drivmedel med undantag från små producenter, vilket kritiseras av miljörörelsen.

Förutom ytterligare skövling av regnskog riskerar den ökade efterfrågan från transportsektorn även att göra maten dyrare. Det drabbar främst miljontals ekonomiskt utsatta över hela världen. På Axfood säger vi därför nej till att våra lastbilar tankas med bränsle som innehåller råvara från oljepalmen. Samtidigt arbetar vi långsiktigt för att diversifiera vår lastbilsflotta och överger successivt fossila bränslen till förmån för förnybara alternativ så som flytande och komprimerad biogas, rapsbränsle, etanol och el. Idag drivs ungefär en femtedel av fordonsparken på fossilfria alternativ, en andel som successivt ökar.

I omställningen till ett fossilfritt Sverige är fossilfria transporter en stor utmaning. För att lyckas krävs långsiktig politik och en nationell strategi som omfattar trovärdiga villkor för att industrin ska kunna investera i mer hållbara fordon och drivmedel. Därför behöver politiken flytta fram positionerna och skapa förutsättningar för en snabbare omställning till fossilfria transporter. Givetvis utan råvara från palmolja.

Åsa Domeij
hållbarhetschef, Axfood

"Axfood tillåter idag palmolja i våra egna produkter – om den är certifierad. På så sätt är vi med och bidrar till en mer hållbar utveckling med bättre villkor för människorna i produktionen samtidigt som ytterligare avskogning förhindras. Framöver kommer vi att i allt större utsträckning övergå till att använda den striktare RSPO Next-certifieringen. Parallellt byter vi också ut palmoljan i allt fler av våra egna varor, inte minst på grund av det starka konsumenttrycket."

Åsa Domeij, Axfood

Om oss