Avtal mellan lantmännen och Yara om fossilfri mineralgödsel

Lantmännen och Yara har ett gemensamt mål att realisera världens första fossilfria livsmedelsvärdekedja. Nu blir de först med att teckna ett kommersiellt avtal för lansering av fossilfritt mineralgödsel. Det kommer att framställas med förnybar energi och minskar därmed klimatpåverkan från spannmålsodling med 20 procent.

Läs mer här.

Bra jobbat Lantmännen och Yara!

Om oss