Axfoods källsortering bidrar till ökad lönsamhet

Att få ordning på materialflödena med källsortering i många fraktioner blev lönsamt för Axfood genom att kostnader för avfallsförbränning blev lägre och försäljning av råvaror ökade.  I samband med denna förändring förbättrades också avtalen med entreprenörerna. Den värdefulla fraktionen mjukplast tar Dagabs egna bilar tillbaka till lagren på ett kostnadseffektivt sätt. En stor vinst är även att källsorteringen bidrar till att skapa engagemang i miljöfrågorna bland medarbetarna.

Om oss