Cecilia Våg: Tänk efter före!

Under mars genomförde Stena Recycling sex seminarier i landet på temat ”Hållbara affärer”. Seminarierna har samlat deltagare från näringsliv, samhälle och universitet och vi har tillsammans diskuterat hur överblivet material kan hanteras så resurseffektivt och säkert som möjligt men också hur restavfallet bidrar till att öka produktivitet och lönsamhet.

Genomgående vid samtliga tillfällen har varit publikens önskan om mer kunskap. Kunskap om effektiv återvinning där det finns ett före, ett under och ett efter. Hur kan jag redan på förhand planera för hur min produkt ska tillverkas, användas och återvinnas för att ge varan ett längre liv eller rättare sagt göra varans beståndsdelar mer hållbara?

Vi kallar det för ”Design för återvinning” och det är vår starka övertygelse att just tänka helhet i en produktion, är att ta ansvar. Men, det finns inte några riktiga incitament i dag för att ta det ansvaret fullt ut i producentledet. Det spelar liksom ingen roll om varan är bra eller dålig ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi hoppas därför att EU-kommissionens direktiv kring cirkulär ekonomi ska bidra till att förändra detta och därmed möjliggöra att miljökloka produkter, varor och tjänster har ett högre värde som också genererar en peng.

Värdet av att utgå från ett livscykelperspektiv diskuteras också av allt fler, inte minst i ett globalt perspektiv och vi märker ett allt större intresse från våra kunder i att lära sig mer för att göra rätt. Vi i Sverige kan göra skillnad redan här och nu, eftersom vi har förutsättningarna och möjligheterna. Vi är en stor exportnation. Våra varor och tjänster finns över hela världen och vi har alla möjligheter att tänka efter före genom att producera på ett sätt som gynnar klimatet samt miljön och som framför allt gör att vi kan återanvända råvarorna som blir resultatet av återvinningen.

De som redan nu tänker efter före, kommer att ha ett försprång. De vet vad produkten eller tjänsten består av, de vet hur den används på bästa sätt och de vet hur den ska återvinnas. Materialet får ett värde för framtiden och ju renare flöden desto längre hållbarhet.

Jag ska ge ett exempel. Nybro Energi bygger ett nytt kraftvärmeverk som ska producera klimatklok värme och el. Förutom att Stena Recycling ansvarar för bränsleförsörjningen genomför vi också en försortering av avfallet som innebär att metaller sorteras ut och återvinns istället för att hamna i pannan. Det gör att förbränningsaskan blir renare och underhållskostnader för anläggningen, relaterat till avfallet, kan undvikas. Vi sorterar rätt, för att undvika förbränning av sådant som kan användas på ett bättre sätt. En resurssmart produktion helt enkelt. Eftersom vi är för en lagstiftning som innebär att avfall ska sorteras och materialåtervinnas innan det förbränns, är det viktigt att vi också har lösningar. Lösningar som vi gärna delar med oss av för att öka kunskapen om hur man förflyttar sig uppåt i avfallstrappan och därmed skapar en mer hållbar framtid.

Vi tänker efter före, gör du?

Om oss