Claes Johansson: Klimatfrågan fortfarande viktig

Lantmännen är nya stolta medlemmar i Hagainitiativet och har nu fått äran att debutera på ”Hagabloggen”. Vårt första inlägg handlar om varför klimatfrågan är viktig för oss, hur vi arbetar med den och varför vi tror att samarbete är en viktig ingrediens för ett framgångsrikt klimatarbete.

-”Nya forskningsrapporter gör nu gällande att det är osannolikt att tvågradersmålet  kommer att uppnås. Att hålla klimatförändringen under två grader är nödvändigt för att förhindra en farlig klimatförändring och inte riskera att överskrida de så kallade tipping points som leder till svårkontrollerbara konsekvenser för mänskligheten”. Ungefär så lät en av nyheterna i radion för ett par veckor sedan. Efter det gick man vidare till krisen i Grekland och andra inslag av mer vardaglig karaktär. Jag stannande till och funderade på om jag verkligen hört rätt, det var ju en väldigt nedslående nyhet. Min nästa tanke var: hur många reagerade på, och förstod nyhetens egentliga innebörd?

I dagens samhällsdebatt har tyvärr klimatfrågan inte längre den position den förtjänar. Det vetenskapliga läget har aldrig varit tydligare när det gäller frågans vikt, samtidigt som den internationella politiska förmågan att komma fram till åtaganden och gemensamma handlingsplaner är helt otillräcklig. Just av detta skäl tror jag att näringslivsinitiativ har en viktig roll att fylla. Tillsammans kan vi visa på de positiva aspekter som följer när företag låter klimatarbetet genomsyra hela verksamheten och även att det är lönsamt att leda omställningen. Genom samarbete mellan olika företag och branscher och genom att visa på goda exempel kan vi bidra till kraft och optimism som hjälper oss att tillsammans bekämpa de tuffa klimatförändringarna som vi är mitt inne i.

För Lantmännen är klimatfrågan en mycket viktig del i vårt ansvar från jord till bord. Livsmedelsproduktion i hela kedjan står enligt vissa beräkningar för uppemot 25 % av den totala globala klimatpåverkan. Lantmännen har verksamhet i hela den kedjan och har därför både ett ansvar, och unik möjlighet, att bidra till en minskad klimatpåverkan. Detta gör vi direkt i vår egen verksamhet men också indirekt genom att erbjuda våra kunder produkter med god klimatprestanda. Vi har satt upp ett långsiktigt klimatmål för vår egen verksamhet som omfattar våra egna anläggningar och transporter. Vårt mål är att nå 40 % utsläppsreduktion av växthusgaser till 2020. Det ska vi klara genom att effektivisera vår verksamhet och minskad användning av fossila bränslen.

Lantmännen har också en tydlig affärskoppling till klimatfrågan i våra samtliga fyra divisioner : Lantbruk, Livsmedel, Energi och Maskin. Att arbeta med att minska klimatpåverkan i vårt utbud av produkter och tjänster och erbjuda våra kunder hållbara val är ett minst lika viktigt område för oss som att reducera vår egen klimatpåverkan. Lantmännen har bland annat klimatdeklarerade livsmedelsprodukter, foderprodukter utan soja med ett mindre klimatavtryck och vi erbjuder maskinköpare utbildning i sparsam körning.

Den allra viktigaste affären för att bidra till minskad klimatpåverkan är vår bioenergiverksamhet. Lantmännen Energi är Sveriges största bioenergiföretag med produktion av hållbar etanol, värmepellets och fjärrvärme. På Lantmännen Agroetanol i Norrköping produceras hållbarhetscertifierad etanol med klimatprestanda i världsklass. I samma anläggning produceras även en proteinrik foderråvara, Agrodrank, som kan ersätta upp emot 100 000 ton importerad soja, vars klimatpåverkan allt mer hamnat i fokus de senaste åren. På så vis ger vår hållbara etanol dubbel klimatnytta.

Lantmännen ser fram emot att lära sig av de andra företagen i Hagainitiativet. Vi vet att vi också har mycket att bidra med genom vår verksamhet och kompetens inom energi- och livsmedelsproduktion. Att möta en växande efterfrågan på livsmedel och hållbar energi är en viktig utmaning i omställningen till ett hållbart samhälle. Lantmännen vill vara en av ledarna i denna omställning.

Klimatfrågan får inte längre samma uppmärksamhet som tidigare, men det betyder inte att problemet har försvunnit, snarare tvärtom, det blir allt viktigare att agera.

Om oss