Debattartikel: Det behövs omtag i klimatpolitiken

Vd:arna för företagen i Hagainitiativet skriver i Dagens Industri att det krävs ett omtag i klimatpolitiken för att näringslivets klimatomställning ska kunna accelerera och klimatmålen nås. I en ny rapport presenterar Hagainitiativet 32 styrmedelsförslag som syftar till att konkretisera beslut och reformer som riksdag och regering bör genomföra under kommande mandatperiod. Förslagen fokuserar på fyra kritiska områden, som tillsammans har potential att minska de svenska utsläppen till nära noll: 1) effektivare energi- och resursanvändning, 2) storskalig, fossilfri elektrifiering, 3) de areella näringarna, och 4) permanenta, negativa utsläpp.

”För att det ska ske behöver politiken skapa stabila villkor för näringslivet att påskynda omställningen, öka incitamenten för innovation och föra en politik med en hög grad av acceptans från samhällets alla grupper. Genom en ambitiös agenda för omställning kan Sverige inte bara nå de inhemska klimatmålen, utan också bidra till stora utsläppsminskningar och negativa utsläpp i andra länder. Fossilfritt stål, grön el och långsiktigt stabila lösningar för en konkurrenskraftig bioekonomi – som ger förnybara råvaror och energi och samtidigt skapar såväl naturbaserade kolsänkor som tekniska permanenta negativa utsläpp – har en potential att bli en framtida exportframgång för Sverige. Hagainitiativet menar att Sverige ska gå före och leda klimatomställningen genom att investera kraftfullt i framtidens lösningar. Dessa investeringar behövs idag för att utsläppen ska minska om 5, 15 och 30 år.”

Läs debattartikeln här.

Om oss