Djuren behövs i ett robust och cirkulärt matsystem

Vi har nog alla förundrats över sommarens väder. Under inledningen rådde torka och vattenbrist, men många semesterfirare var nog glada över det varma vädret. Sedan kom skyfallen och flera områden i landet blev rejält översvämmade. Är detta det nya normala var det nog många som frågade sig.

I och med klimatförändringarna kommer vi få det betydligt varmare med mer extrema väder. För lantbrukare och livsmedelsproducenter innebär det nya utmaningar. Vi verkar i den bransch som kommer drabbas först och hårdast av det nya klimatläget.

Att vi tillsammans lyckas minska utsläppen av växthusgaser är avgörande för att stoppa klimatförändringarna, det vet vi alla. Men då omställningen till en fossilfri och cirkulär ekonomi på flera håll går långsamt – och bromsas upp av politiken – behöver vi samtidigt klimatanpassa oss.

Något som blivit extra tydligt för mig, i dessa tider av extremväder, är vilken viktig roll djuren spelar för ett robust och cirkulärt matsystem.  Sommarens väder har haft stor påverkan för odlingen av det svenska spannmålet. Torka och sedan för mycket regn gör att kvaliteten på mycket av det spannmål som skulle gå till livsmedelsproduktion inte håller måttet som mat till människor. Då är djuren en resurssmart räddning i nöden. Det spannmål som inte duger till att bli exempelvis pasta, bröd och öl blir nu i stället foder.

Samtidigt ser vi hur klimatförändringar påverkar livsmedelproduktionen globalt. Vi kommer inte att kunna förlita oss på import av livsmedel i alla lägen. Därför behöver vi stärka vår nationella beredskap och klimatanpassa jordbruket. Vi behöver bygga upp ett resilient livsmedelssystem, som säkerställer tillgången på näringsrik mat och andra ekosystemtjänster som krävs i extrema lägen.

Växtodling och djurhållning behöver varandra för att skapa en resilient livsmedelsproduktion. Det handlar om en cirkulär och fotosyntesdriven process, där djuren tar vara på energi och näring i form av gräs och annat som vi människor ändå inte kan äta, och omvandlar det till mat i form och kött och mejeriprodukter.

Gödsel är en annan aspekt att ta in i bilden. När importerat fossilt mineralgödsel både blivit en bristvara och ökat i pris är de lantbruk som producerar eget stallgödsel inte lika sårbara. Stallgödsel ger dessutom en hälsokur för jorden genom att det ger åkermarken en bättre mullhalt som hjälper till att binda ner mer kol i marken. Det handlar om att skapa bördigare jordar, en artrik natur med stor variation av blommor, grödor, insekter och djur. Men också om tillgång till vatten, att sluta kretslopp av näringsämnen och att producera så mycket vi bara kan genom att nyttja fotosyntesen maximalt. Här jobbar vi på HK Scan i samverkan med våra leverantörer, i form av svenska lantbrukare, inom vår satsning Gårdsinitiativet för att skapa ett ännu mer robust och cirkulärt matsystem.

Genom att värna vårt svenska lantbruk och skapa förutsättningar för att produktionen av livsmedel – både av kött och vegetabilier – kan öka går vi en mer osäker framtid tillmötes på ett tryggare sätt. Redan nu ser vi hur jordens nya klimat gör att skördar förstörs världen över. Är det då inte skönt att veta att vi har lantbrukare och livsmedelsproducenter i Sverige som kan leverera näringsrika och hållbara livsmedel även under extrema förhållanden?

Växtodling och djurhållning behöver varandra för att skapa en resilient livsmedelsproduktion. Det handlar om en cirkulär och fotosyntesdriven process, där djuren tar vara på energi och näring i form av gräs och annat som vi människor ändå inte kan äta, och omvandlar det till mat i form och kött och mejeriprodukter.

Elina Matsdotter
hållbarhetschef, HKScan Sverige

Om oss