Ebba Busch om visionen för Sverige som fossilfritt välfärdsland

Hagainitiativet har fått en exklusiv intervju med Ebba Busch, Sveriges nya energi- och näringsminister och vice statsminister.

Kan du beskriva din vision för Sverige som fossilfritt välfärdsland år 2050? 

– Min vision är ett samhälle där vi tar hand om varandra och om vår jord. Jobb, välstånd och grön omställning går hand i hand. För att klara den gröna omställningen behöver vi mer el, mycket mer fossilfri el. Politiken måste nu stötta den gröna omställningen som många industrier påbörjat, genom att återigen bygga upp ett robust elsystem som levererar el i tillräcklig mängd när det behövs, där det behövs till ett kostnadseffektivt pris. Och då behövs alla goda krafter, sol, vind, vatten samt kärnkraft.

Vad är det viktigaste för att näringslivet ska lyckas med klimatomställningen?  

– Pålitlig, prisvärd och fossilfri el är tillsammans med teknisk innovation och tuffa politiska krav de tre avgörande faktorerna för att klara klimatmålen. Konkret från politiken handlar det om att långsiktigt säkerställa elförsörjningen, korta och förenkla tillståndsprocesser samt säkerställa kompetensförsörjningen.

Hur säkerställer du att näringslivet kan öka tempot för gröna investeringar i närtid?

– Vi har redan börjat arbeta med att trygga det framtida energibehovet på 300 TWH, vilket är avgörande för att både hushåll och näringsliv ska kunna räkna hem stora gröna investeringar i dag. Det nya Klimat- och näringsdepartementet kommer även arbeta aktivt för att säkerställa det framtida behovet av alla former av råmaterial, som är nyckelkomponenter i all ny teknik.

Vilka är de främsta fördelarna med sammanslagen av miljö- och näringsdepartementet? Och vilka risker ser du?

– Industrin behöver ställa om för att nå klimatmålen. De kan inte nås utan näringslivets innovationer och teknikutveckling. Sammanslagningen får till följd att all nödvändig kunskap huserar under ett tak, med innebörden att klimatarbetet får högre fart.

– Tyskland har ett snarlikt superdepartement efter krav i regeringsförhandlingarna från det gröna partiet. Andra länder tänker i samma banor eftersom energiförsörjningen är en så viktig del av klimatfrågan och eftersom näringslivet måste stå för en så stor del av de konkreta åtgärderna. Klimatmålen ska fungera som ett ramverk för tillväxtpolitiken. Vi går därför ett steg längre än Tyskland och samlar även miljöfrågorna på samma departement med energi och näringsliv under ett statsråd och klimat och miljö under ett statsråd.

Vad gör du som privatperson för att minska din miljö- och klimatpåverkan?

– Vi äter ofta vegetariskt och försöker äta efter säsong. Det kött vi äter är många gånger viltkött, både för klimatets skull och för att det är etiskt hållbart. Jag har en elhybrid-bil som mestadels går på el. Eftersom jag bor på landet behöver jag ha en backup-plan innan laddinfrastrukturen har byggts ut ordentligt.

Politiken måste nu stötta den gröna omställningen som många industrier påbörjat, genom att återigen bygga upp ett robust elsystem som levererar el i tillräcklig mängd när det behövs, där det behövs till ett kostnadseffektivt pris. Och då behövs alla goda krafter, sol, vind, vatten samt kärnkraft.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ebba Busch
Energi- och näringsminister och vice statsminister

Om oss