Elisabet Qvarford: Klimatfrågan är en av flera anledningar till att välja svenskt kött

Jag får ofta frågor om hur det är att jobba med kött, med en underton att det är något lite suspekt. Vilket inte är så konstigt med tanke på den rådande trenden att kött är ondska.

  • Men jag jobbar ju med svenskt kött, brukar jag svara. Det är inte alltid det betyder så mycket för den jag talar med. De vill inte vara nationalister utan tänker att svenska bönder säkerligen arbetar på samma sätt som man gör i andra länder.

Men nu är det ju inte så det är. Och jag är väldigt stolt över att arbeta med just svenskt kött. Det är lätt för mig att förklara varför.

Svenskt nötkött har omkring 2,5 gånger lägre klimatpåverkan än det globala genomsnittet. Svensk produktion av nötkött är klimateffektiv även i en jämförelse inom EU.

Skillnaderna är nämligen stora beroende på hur köttet producerats. Kött som biprodukt från mjölkproduktion ger i genomsnitt i världen upphov till 26 kilo koldioxidekvivalenter per kilo rent kött. Kött från specialiserad köttproduktion ger upphov till betydligt större utsläpp. FAO räknar med hela 97 kilo koldioxidekvivalenter per kilo rent kött.

I Sverige är omkring 60 procent av vårt nötkött integrerat med mjölkproduktionen. En mjölkko får en eller två kalvar per år och hälften av kalvarna är tjurar som föds upp för att bli nötkött. Efter fyra-fem år går även kon in i köttproduktionen.

Men klimatfrågan är bara en av flera anledningar till att välja svenskt kött.

Överanvändningen av antibiotika i världen kan leda till en katastrof när allt fler smittas med resistenta bakterier. Sverige använder minst antibiotika i EU i sin djurhållning.

Riktigt bra vore det förstås om vi inte behövde vara bäst på att använda lite antibiotika utan att hela EU arbetade som svenska bönder som bara ger sina djur antibiotika när de är sjuka. Men det innebär inte att det vore lyckat om vi slutade med djurhållning i Sverige för att i stället importera.

För utan betande djur skulle vi på sikt bli av med våra öppna landskap. Våra hagmarker skulle växa igen och bli till skog. Det skulle drabba många insekter, fjärilar, bin och många fåglar som är beroende av just hagmarkerna. Mångfalden av arter som lever i det öppna landskapet har god inverkan på såväl matproduktion, ren luft, kolinlagring och pollinering.

Och jag skulle dessutom sakna hagarna väldigt mycket. Det är svårt att tänka sig något vackrare än en hage där kor betar. Därför är det med stolthet jag arbetar med att marknadsföra det svenska köttet.

Om oss