Eneff-forum.se debatt och kunskapsforum för energieffektivisering

Fortum Värme, IVL, Svenska Miljöinstitutet, Skanska och Veidekke har lanserat Eneff-forum på webben. Här ska experter, forskare, branschföreträdare och politiker delta i debatt och kunskapsbyggnad kring energieffektivisering och systemperspektiv vid byggnation och uppvärmning. Utan systemperspektiv riskeras suboptimering vilket innebär att omställningen till ett resurseffektivare samhälle försvåras och försenas

Om oss