Energieffektivisera – bästa vapnet mot Putin

ör att göra länder inom EU oberoende av de ryska fossila bränslena kan vi i Sverige göra en skillnad i detta geopolitiska spel. Om vi minskar på vår egen energikonsumtion genom att på olika sätt energieffektivisera ger det oss möjligheten att exportera fossilfri energi till EU-länder som i dag är beroende av rysk olja och gas. Det ger dessa länder möjlighet att kapa beroendet och tacka nej till att köpa energi från Ryssland.

Men det är inte den enda vinsten i detta komplexa spel. Minskad användning av Putins fossila bränslen och en ökning av Sveriges fossilfria energi innebär en minskad negativ påverkan på vår gemensamma planet. Ett fokus vi aldrig får släppa. Oavsett krig eller inte.

En kraftfull energieffektivisering skulle dessutom hålla tillbaka kostnadsökningar på energi. Och förstås sänka energinotan i det enskilda hushållet eller företaget, oavsett energipriset. Kostnaden vi betalar för energi påverkas inte bara av energipriset utan också av hur mycket energi vi använder. Att minska energianvändningen är ett starkt vapen mot Putin. Att sänka energipriset för energikunder när det blir tufft (genom sänkta momssatser med mera) håller dock uppe efterfrågan och kan snarare öka Putins intäkter.

EU-kommissionen arbetar just nu intensivt med detta och i mitten av maj presenterade de ett nytt paket med åtgärdsförslag samt uppdaterade mål för att öka takten i energiomställningen. Kommissionen vill höja energieffektiviseringsmålet med nästan 50 procent till år 2030, från 9 till 13 procent. Energieffektivisering är en åtgärd som kan genomföras snabbt, och tillsammans med andra åtgärder kan det göra skillnad.

För Sverige skulle energieffektiviserande insatser bespara det svenska samhället 866 miljarder kronor fram till år 2045. Bara under de kommande 10 åren blir den samhällsekonomiska vinsten då drygt 180 miljarder kronor. Den nya studien Grön logik, framtagen av bl a Energieffektiviseringsföretagen, Swedisol och Fastighetsägarna, visar att energieffektivisering är en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt och samhällsekonomiskt nå klimatmålet.

Det handlar om att isolera byggnader, förbättra värmeåtervinning, bara ha belysning tänd när någon vistas i rummet, minska förluster i installationer etc. Allt detta finns det teknik för idag, vi, medborgare och politiker, måste bara få upp energifrågan på vår egen agenda när vi gör våra val. Vi kan inte fortsätta i gamla fotspår. Våra val, dina och mina, små och stora har betydelse! Börja idag – släck lampan!

Lotta Bångens
Vd, Energieffektiviseringsföretagen, EEF

För Sverige skulle energieffektiviserande insatser bespara det svenska samhället 866 miljarder kronor fram till år 2045. Bara under de kommande 10 åren blir den samhällsekonomiska vinsten då drygt 180 miljarder kronor.

Lotta Bångens
VD, Energieffektiviseringsföretagen, EEF

Om oss