Ethel Forsberg: Fördomar hinder för svenska företag

Jag sitter i en hotell-lobby i Visby och pratar med en av många hårt arbetande entreprenörer på ön. Marie Walleberg började tillverka och sälja tygblöjor 1988. När jag frågar henne vad hon drevs av, svarar hon: Barnen! Att det ska bli bättre för barnen. Och miljön.

Hårt arbete har gett resultat. Företaget har idag 8 anställda och en omsättning på 15 mkr. Blöjorna har fått internationell uppmärksamhet och säljs i 50 länder. Engångsblöjor dominerar, men företaget har ungefär 80% av marknaden för tvättbara blöjor i Sverige.

Åter till svenskt Näringslivs påstående. Vilka hinder har Marie fått kämpa mot? Är det reglerna?

Nej, reglerna är bara ett stöd. Däremot är förutfattade meningar och fördomar ett hinder när en ny miljökvalitativ produkt ska vinna konsumenternas intresse. Marie berättar om kändisar som i media berättar om hur krångligt det är att använda tygblöjor. Tillverkarna av engångsblöjor gjorde undersökningar som kom fram till samma resultat. Men efterforskningar visade att det var åsikter utan så mycket erfarenhet. De som deltog i undersökningen hade inte testat tygblöjor. Marie Walleberg gjorde resolut en egen undersökning bland föräldrar, som föregicks av ett par veckors användning. Resultatet blev positivt. De upplevde det inte alls krångligt. De kunde också glatt konstatera att tygblöjor gynnade deras ekonomi. Och barnen slapp blöjeksem.

Användning av tvättbara blöjor spar också miljön. Hushållssoporna minskar med ett drygt ton per blöjbarn. Femhundra liter olja behöver inte heller användas. Och sjutton tusen kr i minskade blöj-kostnader.

Svenskt Näringsliv önskar sig lättare regelbörda. Inget för Marie, men är det något annat hon önskar sig? Ja, en miljö-blöj-premie. Mycket billigare än en miljöbilspremie. Eftersom miljöblöjan inte är dyrare, utan tvärtom. Premien kan därför hållas på en ganska låg symbolisk nivå som samtidigt minska sopmängderna radikalt. Och samtidigt bryts fördomar och förutfattade meningar. En premie till alla de som vågar testa miljökvalitativa produkter. Något för vår nya regering att göra verklighet av.

Fördomar mot miljökvalitativa produkter är ett hinder för svenska företag. I alla fall ett.

Om oss