Folksamgruppen köper obligationer från Världsbanken för 350 miljoner amerikanska dollar

Folksamgruppen har i ett exklusivt förfarande förvärvat obligationer som Världsbanken (IBRD) gett ut till ett värde av 350 miljoner amerikanska dollar. Genom förvärvet vill Folksamgruppen lyfta fram FN:s sjutton globala utvecklingsmål och särskilt rikta fokus mot fyra av dessa.

Läs mer

Om oss