Förnybar energi och energiförsörjning

Hagainitiativets förslag för ökad förnybar energi:

– Extra skatter på solenergi bör snabbt avvecklas. (Läs här)

Om oss