Forskning på Hagainitiativet, Fossilfritt Sverige och Fridays for Future– klimatåtgärder i en kris

Formas har beviljat medel till Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet att i ett brådskande forskningsprojekt undersöka klimatåtgärder i en kris. De ska undersöka hur svenska samarbetsinitiativ hanterar och agerar för att minska klimatförändringar genom COVID-19-pandemin. Karin Bäckstrand, professor på Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, är en av dem som står bakom ansökan.

– Vi har fått akutpengar, och det visar hur viktigt det här projektet är, för att se hur tre olika initiativ för klimatomställning möter Coronakrisen. Vi vill se hur krisen underlättar eller försvårar klimatomställningen. Vi ser mycket fram emot att ha en dialog med Hagainitiativet, delta på en del möten. Det ska bli fantastiskt kul.

Är pandemin uppfattad som en möjlighet eller risk för klimatåtgärder? Hur mobiliserar klimatinitiativ (statligt ledda, icke-statliga klimatåtgärder och publika-privata koalitioner) stöd och vilka ändringar implementeras? De kommer att involvera tre sorters klimatinitiativ; företagsinriktade Hagainitiativet, regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, och den sociala rörelsen Fridays for Future. De kommer att belysa hur initiativet navigerar genom krisen genom att fokusera på mål, argument och strategier. Resultaten kommer att bidra till växande policydebatter, så som det svenska Klimatpolitiska Rådets plan för att utvärdera effekterna av Coronakrisen och dess påverkan på Sveriges utveckling mot klimatneutralitet till år 2045.

Läs mer här.

Om oss