Första gången: Gemensamt klimatbokslut från 11 storföretag

Företagen i Hagainitiativet har tagit fram ett gemensamt klimatbokslut. I Klimatbokslut 2011 redovisas företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen. Redovisningarna i klimatbokslutet baseras på GHG-protokollet som är en internationell standard för beräkningar av företags klimatpåverkan.

Ladda ner Klimatbokslut 2011 här Läs pressmeddelandet här

Om oss