Fredrik Hannerz: EU:s utsläppshandel är på benen igen, tilltufsad men pigg och redo att leverera

EU:s utsläppshandel omfattar nästan hälften av alla EU:s utsläpp av växthusgaser. I Sverige omfattas ca 40 % av utsläppen med 750 verksamheter. Att utsläppshandeln levererar är avgörande för att Sverige och EU ska nå sina klimatmål på ett effektivt sätt.

Tyvärr har det sett dystert ut de senaste åren, systemet har varit nere för räkning. Ett enormt överskott av utsläppsrätter har funnits kvar sedan den ekonomiska krisen. Priset har varit i botten, förtroendet för marknaden likaså, en marknad som utöver inhemska utsläppsrätter nyttjat billiga utsläppskrediter från länder långt borta. Alternativen till det fossila har därför inte fått mycket draghjälp och 2017 var första året på länge då utsläppen inom EU:s handlande sektor ökade.

Men comebacken kunde inte vara tydligare och mer välkommen. Från liggande läge reser sig utsläppshandeln, blicken är pigg och stadig. Priset på auktionerade utsläppsrätter har i månaden gått upp till det högsta under senaste sju åren (över 16 Euro/ton). Det har skett en fördubbling bara senaste halvåret. Analyser pekar på att priset kommer fortsätta uppåt men det är svårt att sia om när och hur mycket. Prisbilder på 20-50 Euro/ton nämns i analyserna (att jämföra med ca 120 Euro/ton i den svenska CO2-skatten). Vad har hänt?

  • Parisavtalet. EU:s åtagande i Parisavtalet ökar ambitionen och fokuserar på utsläppsreduktioner inom EU, vilket sätter press på nationella åtgärder.
  • 2019 införs en ny reserv i handelssystemet där överskott av utsläppsrätter läggs undan (Polen har protesterat men förlorade i veckan i EU-domstolen).
  • Vårens beslut om en större reform av systemet från 2021 som innehåller snabbare reduktion av utsläppsrätterna och strukturella åtgärder för att åtgärda överskott på marknaden. Särskilt roligt var att det så kallade ”Swedish proposal” gick igenom vilket innebär att överskott i reserven skrotas efter att ha legat där en tid. Det uppskattas leda till 2-3 miljarder ton minskade utsläpp inom EU och motsvarar 100-150 gånger utsläppen i den svenska delen av systemet. Är det månne Sveriges minst uppmärksammade men i sak största internationella klimatvinst någonsin?
  • Flyget är kvar i utsläppshandeln och får tuffare tilldelningsregler.
  • Utsläppshandel och prissättning av utsläpp sprids över världen vilket skapar förtroende i prissättning som verktyg för att nå Paris-målen. Kinas utsläppshandel byggs ut och kommer utmana EU:s som världens största. I USA pågår utveckling trots Trump och där har Naturvårdsverket nu samarbete med Kalifornien om utsläppshandel.

Viktigt att förstå är att den senaste reformen tydligt ändrar logiken inom handelssystemet, där vi nu har mekanismer för att plocka bort överskott. Nationella åtgärder inom handlande sektorn kan därmed inte längre enkelt antas leda till högre utsläpp i andra länder. Detta sätter förnyat fokus på andra åtgärder för utsläppsminskningar inom handlande sektorn.

Det är oklart när det kommer ytterligare stärkande förslag, men det är en tidsfråga. Ser vi bakåt så vet vi att politiken återkommande kliver in. Kanske redan nästa år då kommissionen presenterar förslag till EU:s långsiktiga klimatstrategi. Föreslår de då en stärkning av målsättningarna inom utsläppshandeln i linje med Parisavtalet som en del av ett höjt åtagande från EU?

Naturvårdsverket har ett stort och sedan i år utökat ansvar för handelssystemet i Sverige och har just stärkt upp med en ny enhet för utsläppshandel. Vi ser några hektiska år framför oss inför nästa handelsperiod. Innan nästa års beslut om gratis tilldelning av utsläppsrätter till de 750 anläggningar så ska det svenska regelverket vara på plats, som i vissa viktiga delar dessvärre kvarstår att reda ut i Bryssel.

EU:s utsläppshandel är just fyllda tonår och står nu stadigare än någonsin.

 

Fredrik Hannerz, Chef på utsläppshandelsenheten, Naturvårdsverket.

Om oss