Grattis till kolstängningen, Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi!

Grattis Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi till nedstängningen av Värtaverket KVV6! En stängning som innebär att Stockholm Exergis årliga utsläpp i stort sett halveras, från nivån 800-900 tusen ton CO2 per år till cirka 400 tusen ton CO2 per år. Nu har sista kolet fasats ut i Värtaverket, vad har ni gjort för att lyckas med det?
– Vi har under lång tid arbetat med vår plan för att fasa ut kolet 2022 och det är flera olika insatser som gör det möjligt redan nu. Vår investering i biokraftvärmeverket i Värtan, vårt avtal med Ellevio om elförsörjningen i Stockholm innebär omfattande investeringar i befintliga anläggningar som säkrar värmeeffekten och vår satsning på ett smart digitaliserat fjärrvärmesystem som kan styras effektivare och mer optimerat, är tre viktiga delar som möjliggör kolavvecklingen.

Vad är nästa steg i energiomställningen?
– Med kolstängningen är vi väldigt nära målet att all vår produktion ska komma från förnybar eller återvunnen energi. Vårt nästa steg är att satsa på kolsänkor och bio-CCS, precis den klimatsmarta teknik som behövs för att vi ska nå de klimatpolitiska målen. Potentialen vid biokraftvärmeverket i Värtan är att vi kan fånga in och lagra koldioxid som motsvarar utsläppen från hela Stockholms biltrafik. Ytterligare en viktig del i omställningen är att effektivisera sorteringen av avfall. Vi bygger nu en ny sorteringsanläggning i Brista i norra Stockholm och här kommer vi till exempel att kunna sortera bort 70 procent av all plast, som då kan återanvändas i stället för att gå till förbränning.

Vad önskar ni från politiken för lyckas med er satsning på negativa utsläpp?
– Det behövs styrmedel och incitament för att få till nödvändiga investeringar. Den Klimatpolitiska vägvalsutredningen visar tydligt på behovet av bio-CCS och deras förslag med omvänd auktion där man får betalt för att minska andelen koldioxid i atmosfären är bra och styr rätt. För att fatta beslut om det här krävs det politiskt mod.

Med kolstängningen är vi väldigt nära målet att all vår produktion ska komma från förnybar eller återvunnen energi. Vårt nästa steg är att satsa på kolsänkor och bio-CCS, precis den klimatsmarta teknik som behövs för att vi ska nå de klimatpolitiska mål

Anders Egelrud
vd Stockholm Exergi

Om oss