Guld och gröna skogar: Skog och jordbruk i bioekonomin

Hagainitiativets förslag för ett hållbart jord- och skogsbruk:

– Tillsätt en grupp som samlar relevanta aktörer och tar fram förslag för hur jord- och skogsbrukets utsläpp kan minska samtidigt som sektorernas konkurrenskraft ökar. (Läs här)

– Inför en strategi för cirkulär och biobaserad ekonomi.

Läs också:
Hagainitiativets intervju med Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen (18/12-19) (Läs här)

Hagainitiativets intervju med Hannele Arvonen, vd Sveaskog (13/9-19) (Läs här)

Om oss