Gunilla Blomkvist: Näringsliv, politik och organisationer – tillsammans kan vi

När jag kom tillbaka till kontoret efter semestern för några veckor sedan hade jag en intressant utredning som vi hade beställt i inkorgen på mitt skrivbord.

Hjalmar Strömberg,  fd planeringschef på Vägverket,  har med sina personliga erfarenheter och mångåriga kunskap beskrivit  idéer för en framtida hållbar tung trafik.

Temat är de tre B:na  – Bilar, Bränslen och Beteenden. Hur man kan använda skattemedel  till en mer konsekvent miljöstyrning inom dessa tre områden och därmed påskynda utvecklingen för att nå de uppsatta klimat- och miljömålen och samtidigt vara ekonomiskt hållbart.  Jag hoppas att åtminstone några av förslagen kan komma att genomföras, både med morötter för det som gynnar  vår miljö och vårt klimat och piskor för att påskynda förändringar i rätt riktning.

Dagens fordonspark innehåller många gamla fordon med för höga utsläpp av partiklar och kväveoxider och ofta även en onödigt hög bränsleförbrukning.  Detta borde man kunna komma till rätta med rätt styrmedel.

Vi har sett det själva med våra egna tankbilstransporter, efter att vi lät byta ut fordonsflottan till nya bilar förra året har vi kunnat se en markant nedgång i våra koldioxidutsläpp per levererad liter drivmedel.

När det gäller bränslen känns det extra kul att var miljöchef på Statoil just nu när vi lanserar vår nya Diesel+ som innehåller 22% förnybart bränsle som också har goda köregenskaper året runt. Det känns bra att kunna erbjuda våra kunder ett bränsle där de direkt kan minska sina koldioxidutsläpp.

En annan kul sak var att det i torsdags var Hagainitiativets Klimatstrategidag. Det är alltid lika intressant att lyssna till och mingla med klimat- och miljöintresserade från helt andra branscher än min egen.  Flera av nätverkets vd:ar, däribland min egen, talade om vikten av personalens engagemang och att mäta det man gör. Att göra klimatpåverkan och åtgärder till en fråga som ”kittar ihop” företaget över avdelningsgränser…

Vår näringsminister talade om att bryta ner gränser och bygga upp kluster av samverkan för att få till de oväntade mötena – och därmed hitta nya vägar. Tänk om vi kunde stå på tre ben och ”kitta ihop” oss – näringsliv, organisationer och politiker för att få lösningar på plats för ett hållbart samhälle?

PS. Utredningen finns på vår hemsida www.statoil.se under ”Nyheter och press”

Om oss