Gunilla Blomkvist: Varje liten del räknas – att skapa engagemang

Ibland läser jag artiklar där klimatfrågan fortfarande ifrågasätts. Vid tiden för klimatkonferensen i Köpenhamn var frågan högt uppe på dagordningen både i media och hos världens ledare. Nu har den mer och mer halkat ner på den mediala agendan och tyvärr även bland människor i allmänhet. Inför konferensen i Durban är förväntningarna låga. Men klimatfrågan är lika viktig, eller än mer akut, då vi ”tappat” två värdefulla år för att kunna vända trenden och minska CO2utsläppen.

Hur håller man engagemanget för klimatfrågan kvar och hur motiverar man för att driva arbetet framåt?

Det är en utmaning i sig att vara miljöchef på Statoil, då våra produkter bidrar till CO2utsläppen. Idag drivs 95 % av bilarna i Sverige med fossila bränslen. Det är en utopi att detta skulle upphöra från en dag till en annan. Dock hoppas vi att snart kunna öka låginblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel så att alla bilförare skulle minska sina CO2utsläpp. Samtidigt ser vi självklart framåt. I framtiden kommer det att finnas olika typer av fordon som drivs med olika sorters  drivmedel.

Men här och nu. Vad kan vi göra idag? Vi har ett talesätt inom företaget: ”Varje liten del räknas”.

Förra året gjorde jag en enkät bland personalen och 92,5% tyckte det var mycket viktigt eller oerhört viktigt att vi arbetade med klimat-och miljöfrågor. Jag får ofta förslag; från engagerade medarbetare, på vad man kan göra. Det är enormt kul och inspirerande.

Svenska Statoils klimatstrategi innebär en halvering våra egna CO2utsläpp till år 2020. Här är några exempel på vad vi gör för att nå detta mål.

Vi tog reda på var vi stod och kartlade vår elförbrukning på stationerna och depåerna runt om i landet. Varför förbrukade station X så mycket mer energi än station Y? Vilka smarta lösningar har man på station Y som vi kan installera på andra stationer? Vi följer hur elförbrukningen minskar då vi byter ut kylar och belysning, installerar rörelsedetektorer m.m. Det ger motivation och skapar engagemang!

Vi utbildade över 2 000 medarbetare om hur vi kan bidra till att minska miljöpåverkan och energiförbrukningen (och därmed CO2utsläppen).  Utbildningen är webbaserad och nu obligatorisk för alla nyanställda!

Vi har i år ersatt tankbilarna som kör ut drivmedel till stationerna från depåerna till bilar med mer bränsleeffektiva motorer och högre lastkapacitet. Detta i kombination med ytterligare fokus på optimerad lastplanering beräknas minska våra utsläpp från transporterna väsentligt.

Vi öppnar snart en station i Mölndal som är den första i Europa som byggts och certifierats enligt U.S. Green Building Councils internationella miljöcertifieringssystem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).  Detta innebär att stationen byggts så miljö-och klimatsmart som möjligt!

Jag tycker det är otroligt viktigt att alla medarbetare känner stolthet och vilja att bidra till vårt mål genom att påverka och ifrågasätta.  Varje liten del räknas som bekant.

Om oss