Hagaföretagen har minskat utsläppen av växthusgaser med 900 000 ton

Hagainitiativets företag har bidragit med 900 000 ton minskade växthusgasutsläpp, jämfört med sina basår. 900 000 ton motsvarar 1,7 procent av det svenska utsläppet av växthusgaser år 2014. Hagainitiativet lanserar nu klimatbokslut 2015, det sjätte klimatbokslutet i ordningen.

Läs klimatbokslut 2015 här.

Läs pressmeddelande här.

Om oss