Hagainitiativet i Almedalen: Vad behöver företagen från politiken för att säkra konkurrenskraften?

Datum: Torsdag 29 juni
Tid: 09.00 – 09.45
Plats: Teaterskeppet, Visby hamn

Ett samtal mellan näringsliv och politiker, med fokus på näringslivets förväntningar på regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan. Samtalet inleds med att Hagainitiativet presenterar sina nio önskemål på klimatpolitiken samt en dialog kring följande frågeställningar.

  • Vilka förväntningar har företagen på regeringens klimathandlingsplan?
  • Hur svarar politiker upp på detta i EU och Sverige?
  • Hur skapas legitimitet för klimatpolitiken? Och varför stärker klimatpolitiken också konkurrenskraften för Sverige?


Medverkande:

Emma Nohrén, riksdagsledamot (MP)
Emma Wiesner, ledamot i Europaparlamentet (C)
Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot (S)
Ulf Wikström, hållbarhetschef, Stockholm Exergi
Erik Ljungberg, hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Swedbank
Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör, Coca-Cola Europacific Partners Sverige
Elina Matsdotter, hållbarhetschef, HKScan
Gabrielle Tillberg, projektledare, Hagainitiativet
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet (moderator)

 

Se hela seminariet här.

Om oss