Hagainitiativets frågor och svar om klimatfrågan under Coronakrisen

2 april 2020

Pandemin orsakad av det nya coronaviruset påverkar våra liv och samhällen på ett aldrig skådat slag. Arbetet för att begränsa spridningen av viruset och rädda liv behöver vara vår främsta prioritet. Det gäller oss som enskilda individer, företag, organisationer, myndigheter och politiker. De val vi gör och hur vi tillsammans agerar för att hantera krisen kan komma att påverka vårt samhälle för lång tid framöver.

Är Coronakrisen allvarligare än klimatkrisen?
Kriser ska inte viktas mot varandra. Det innebär att Coronavirusets framfart just nu måste tas på största allvar och är högsta prioritet på kort sikt, men det innebär också att inte negligera det hot mot våra samhällen som ett varmare klimat skulle innebära. Enligt FN:s klimatpanel måste utsläppen av växthusgaser halveras på tio år. Som det ser ut nu kommer den globala uppvärmningen nå 1,5 grader mellan 2030 och 2052. Det innebär att åren mellan 2020 och 2030 kommer avgöra ifall vi som samhälle lyckas ställa om från business as usual till 1,5-graderssamhället.

Hur påverkar Coronakrisen Parisavtalet, COP26 och andra mötesplatser för klimatomställning?
COP26 i Glasgow ställs in i november, likaså förmötet i Bonn, och flyttas till 2021. Detta innebär att viktiga beslut kring ländernas målsättningar (NDC) också skjuts framåt i tiden. Den 2 april kommunicerades att Almedalen i juni också ställs in. Detta innebär att två centrala mötesplatser för svensk och internationell klimatomställning nu inte kommer att äga rum. Detta innebär dock inte att klimatomställningen ska avta. I den svåra stund som Sverige och världen befinner sig i har politiken och näringslivet agerat mycket kraftfullt. Den handlingskraften kan användas i klimatomställningen också.

Är det fel att fortsätta jobba med klimatomställning?
Alla företag har olika förutsättningar, men för de allra flesta företag behöver hålla fast vid sina klimatmål och strategier. Det innebär att vara delaktig i de kortsiktiga besluten men framförallt att arbeta långsiktigt för företagens lönsamhet och då är klimatarbetet avgörande, det visar flera av Hagainitiativets undersökningar. Det bästa vi inom miljö- och klimatbranschen kan göra nu är att bereda väg och ställa om för ett mer hållbart samhälle.

 

Vad händer nu?
Vi upplever nu en stor kris och tragedi. Men vi upplever också något annat. Ett samhälle där människor, organisationer och företag på olika sätt agerar och bidrar. Där vi samarbetar, tänker utanför boxen, ser nya valmöjligheter och agerar. Den kraften kommer vi även behöva i arbetet för att begränsa klimatförändringarna.

Om oss