Hej Anders Fredriksson, nytillträdd vd för Löfbergs

Hur kommer Löfbergs bidrag till klimatomställningen se ut under 20-talet?
– 
Klimatfrågan är vår samtids i särklass viktigaste fråga. För Löfbergs, som för alla företag, är en hållbar utveckling helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta existera. Den senaste IPCC-rapporten är tydlig; vi behöver agera nu och näringslivet spelar en avgörande roll.

– Löfbergs har tagit ett stort ansvar för samhället, människor och miljön sedan starten 1906, och vi ska vara en ledande aktör som driver mot en hållbar utveckling även i framtiden. Här handlar det till stor del om en cirkulär omställning med noll avfall som vi målsatt till 2030. Det kommer naturligtvis att prägla vårt arbete i både stort och smått.

– Mycket av insatserna sker i odlarländer där kaffets klimatpåverkan är störst. Här kommer vi även i framtiden att bidra till utvecklingsprojekt som ger småskaliga kaffeodlare möjligheter att möta klimatförändringar och att ställa om till mer hållbara odlingsmetoder. Och vi fortsätter att köpa hållbart certifierat kaffe med lägre klimatpåverkan.

– I övrigt fortsätter vi att ställa om till fossilfritt i allt från energi till förpackningar och att minska svinn och resursanvändning. Vårt nya rosteri för hela bönor som vi invigde i somras är ett mönsterexempel på hur det går att minska sin klimatpåverkan genom att tänka hållbart i alla led. Jag är också övertygad om att vi lärt oss en hel del under pandemin som kommer att bidra positivt, till exempel att det finns bra alternativ som gör att våra behov att resa minskar.

– Sist men inte minst så kommer vi att fortsätta att påverka och arbeta för en positiv utveckling ihop med både kunder och andra kompisar, som till i Hagainitiativet. Det handlar om kraften i att göra saker tillsammans.

Vad är svårast med utsläppsminskningar?
– Det är många gånger en utmaning att balansera alla hållbarhetsaspekter, dvs. People, Planet, Profit. Här uppstår det ofta målkonflikter, men det finns naturligtvis inget annat alternativ än att driva utveckling och hitta lösningar som gör att vi kan fortsätta växa inom planetens gränser. Det är inte lätt alla gånger, men det får inte hindra oss från att försöka. Och jag är som sagt övertygad om att vi har störst möjlighet att lyckas genom att arbeta tillsammans med andra.

Vad vill du att politikerna gör för att underlätta omställningen?
– Sätta klimat och hållbarhet högst på dagordningen. Det är vår tids viktigaste fråga och påverkar alla delar i samhället på ett eller annat sätt.

– Det konkreta arbetet kan handla om allt från att skapa bättre förutsättningar för hållbara transporter, till exempel genom att förbättra järnvägsnät, att driva på elektrifiering genom utbyggda elnät med el från förnyelsebara källor eller att ge stöd för minskat svinn och ökad återanvändning. Det är inte rimligt att det många gånger är billigare att köpa nytt än att reparera. Politiken bidra till att öka intresset för att återanvända och återvinna. Vi på Löfbergs har till exempel använt ett förpackningsmaterial till våra vakuumförpackningar anpassat för materialåtervinning sedan 1998, men eftersom det inte finns någon eftermarknad har materialet ändå gått till förbränning. Här tänker jag att både politiken och näringslivet kan bidra.

Det är många gånger en utmaning att balansera alla hållbarhetsaspekter, dvs. People, Planet, Profit. Här uppstår det ofta målkonflikter, men det finns naturligtvis inget annat alternativ än att driva utveckling och hitta lösningar som gör att vi kan fortsätta växa inom planetens gränser. Det är inte lätt alla gånger, men det får inte hindra oss från att försöka. Och jag är som sagt övertygad om att vi har störst möjlighet att lyckas genom att arbeta tillsammans med andra.

Anders Fredriksson
vd Löfbergs

Om oss