Hej Gunhild Stordalen, grundare och vd, EAT Foundation

I år hålls EAT Stockholm Food Forum för fjärde året i rad, vad är det fokus på i år?
– Vi kommer att fokusera på hur det är möjligt att förändra det globala livsmedelssystemet. Om det inte finns några universallösningar, hur kan vi då skapa genomförbara globala åtaganden när varje bransch och sektor har olika mål och mätetal? Under EAT Forum kommer politiker, investerare, filantroper, företagsledare och internationella forskare dela med sig av idéer och innovationer samt lärdomar kring hur det går att skala upp dessa. Hur kan hållbara och omvälvande idéer gå från prototyp till start-up till ett brett genomslag utan att förlora förändringskraft?

Hur ser receptet ut för en hälsosammare planet?
– Det finns växande konsensus i forskningsvärlden kring grunderna, vilka kan sammanfattas i tre enkla steg som de allra flesta klarar. Det finns fortfarande viss forskning som behöver genomföras och typen av mat varierar beroende på region men de grundläggande principerna är universella:

Först och främst: ät mest växtbaserad mat. Enligt ny forskning från Oxford Martin School kan en global övergång till mer växt-baserade dieter rädda upp till åtta miljoner liv till år 2050, minska växthusgasutsläppen med två tredjedelar och leda till hälso- och sjukvårdsrelaterade besparingar och undvikande av klimatrelaterade skador för 1,5 triljoner dollar.

För det andra: ät riktig mat. Vi äter överlag alldeles för mycket bearbetad mat. Den innehåller mycket konstgjorda tillsatser, fetter, salt och socker. I USA kommer hälften av det dagliga kaloriintaget från bearbetad mat. Bearbetning av livsmedel är dessutom energikrävande vilket gör det till en miljöfråga.

Till sist: Var försiktig med storleken på portioner och släng inte ätbar mat. Uppskattningsvis en tredjedel av all bearbetad mat slängs. Den överflödiga maten som uppstår när vi köper för mycket och serverar för stora portioner slutar som bukfetma eller i papperskorgen.

Vad förväntar du dig från livsmedelsföretag för att de ska bidra till hållbar matkonsumtion?
– Livsmedelsindustrin gör redan framsteg genom hälsosammare produkter och minskat klimatavtryck. Men vi behöver inse att det inte är tillräckligt. För mycket resurser läggs på stegvisa förändringar; allting blir ”lite hälsosammare” eller ”lite mer hållbart”. Utan ett bredare systemskifte har vi inte möjlighet att hålla Parisavtalet eller uppnå FN:s hållbarhetsmål eftersom livsmedel är kopplade, direkt eller indirekt, till nästan alla av de 17 målen.

Vi behöver nya, skalbara affärsmodeller som tar hänsyn till sammanlänkningen av hälsa och miljö. På efterfrågesidan behöver konsumenterna aktiveras genom att se till att de har all information om hur de ska göra de bästa valen av livsmedel. En framsynt livsmedelsindustri borde redan idag använda sin enorma marknadsföringsmakt för att skapa morgondagens mer hälsosamma och hållbara konsumenttrender.

Vad är du mest orolig för gällande klimatförändringar och matförsörjning?
– Man behöver inte läsa många forskningsrapporter för att känna oro över vad som kommer att hända med den globala matproduktionen när planeten värms upp två, tre eller fyra grader. Till och med en temperaturhöjning på 1,5 grad kommer att få oåterkalleliga konsekvenser för hur och var vi kan odla och producera vår mat.

Å andra sidan älskar jag att se alla hälsosamma gröna alternativ och innovationer som dyker upp överallt. Matlaboratorier skapar goda köttfria hamburgare och framsynta restauranger utvecklar koncept på den växande marknaden för hälsosam snabbmat. Det görs även framsteg på den politiska arenan: Frankrike förbjöd nyligen matsvinn från stormarknader och Mexiko har infört skatt på socker.

Den stora utmaningen kvarstår: vi har inte tid att lösa en del av problemet i taget. Det finns sammanlänkade synergier mellan hälsa och miljö som vi behöver aktivera. För att vi ska kunna dra nytta av dessa synergier behöver vi lägga hela pusslet. Idag erbjuder vetenskapen oss råd kring vad som är bra och dåligt att äta, uppdelat på hälsa och klimat. Vad skulle hända om forskare från olika discipliner gick samman och utvecklade heltäckande riktlinjer för hur vi ska förse åtta miljarder människor med mat på ett hållbart och hälsosamt sätt? Och vad skulle hända om livsmedelsindustrin sedan använde riktlinjerna som grund för att skapa nya hållbara och lönsamma affärsmodeller? Det skulle få industrin att ta steget från ”mindre dåligt” till ”bara bra” och det skulle göra den till en drivande faktor i omställningen till en förbättrad hälsa för alla på en hållbar planet.

Gunhilds TED Talk

Om oss