Hej Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet

Vad är dina förväntningar på regeringens klimathandlingsplan?

Jag hoppas på en klimathandlingsplan som innehåller ambitiös politik samt tydlighet, förutsägbarhet och långsiktighet. Med mindre än sex år kvar till 2030, när världen närmar sig den kritiska gränsen på 1,5 graders uppvärmning, är det bråttom. Det kräver effektiva åtgärder som minskar utsläppen på kort sikt och som därmed ger tydliga signaler till näringslivet om vägen framåt.

– COP28-avtalet bör dessutom påverka regeringens klimathandlingsplan, inklusive fokus på omedelbara utsläppsminskningar, att förnybar energi ska tredubblas till 2030, att en minskning av fossila bränslen krävs i närtid, stora satsning på energieffektivisering, samt att eldrivna transporter behöver stimuleras.

Du nämner COP – enligt dig, var årets möte en framgång eller ännu ett misslyckande?

Både och. Det blev en överenskommelse vilket är bra. Men, dess innehåll är inte tillräckligt ambitiöst för att vi ska nå Parisavtalets mål. Nu måste vi alla trycka på för högre ambitioner och utfasning av fossila bränslen inför COP29 i Azerbajdzjan.

Vid sidan av klimat, stort fokus även på cirkulär ekonomi och biologisk mångfald inom Hagainitiativet 2023?

Ja, vi har bland annat släppt två rapporter om cirkulär ekonomi i Norden, och en delrapport om hur Haga-företagen arbetar med biologisk mångfald. Detta för att vi ser att cirkulär ekonomi är avgörande för att vi ska bidra till utsläppsminskningar och hejda utarmningen av den biologisk mångfalden.

Hur ser du på näringslivets roll i omställningen till hållbarhet de kommande åren?

Den 9 juni 2024 är det EU-val. Det finns en risk att det blir ett bakslag för klimatpolitiken. Vissa opinionsundersökningar visar att fler klimatskeptiska politiker kan ta plats i EU-parlamentet. Det är oroväckande. Men, vi kan fortfarande motverka detta genom att näringslivet kliver fram och visar hur viktig en ambitiös klimatpolitik är för konkurrenskraft och jobb.

– Det finns många positiva aspekter med EU:s Green Deal och dess krav på hållbarhetsrapportering (CSRD och CSDDD). Men, dessa nya krav kan samtidigt medföra att en stor del av många företags energi går till strukturuppbyggnad för rapportering, på bekostnad av den viktiga dialogen med politiken om hur Sveriges konkurrenskraft kan utvecklas.

Och sist men inte minst, vad önskar du dig till jul?

Fred på jorden, nu. Och i det lilla, en vit jul som präglas av medmänsklig vänlighet.

Jag hoppas på en klimathandlingsplan som innehåller ambitiös politik samt tydlighet, förutsägbarhet och långsiktighet. Med mindre än sex år kvar till 2030, när världen närmar sig den kritiska gränsen på 1,5 graders uppvärmning, är det bråttom. Det kräver effektiva åtgärder som minskar utsläppen på kort sikt och som därmed ger tydliga signaler till näringslivet om vägen framåt.

Nina Ekelund
Generalsekreterare Hagainitiativet

Om oss