Hej Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet

Vad gör Hagainitiativet för att snabba på utvecklingen?
– Vi är företagsnätverket som genom att visa upp goda exempel försöker förändra världen och få fler att se vinsterna, ökad lönsamhet och nya affärsmöjligheter, med transformationen mot ett samhälle utan klimatpåverkan. Men vill också berätta att det är viktigt att sätta upp klimatmål och att följa upp dem, för utan transparens blir det svårt att bidra till transformationen. Mellan 2010 och 2017 så bidrog Hagaföretagen med en utsläppsminskning som motsvarar cirka 8 procent av Sveriges utsläppsminskning. Detta visar att det är viktigt att sätta mål och följa upp. Vi har målet netto nollutsläpp till 2030. För att lyckas med målet så behöver klimat- och näringslivspolitiken vara ambitiös. Om inte – så blir det svårt att nå målet.

Vad är det viktigaste som händer i höst?
– Det pågår mycket runt om i världen som handlar om att öka tempot för att minska klimatpåverkan. Det behövs ett högre tempo då koldioxidbudgeten för 1,5-gradersmålet förbrukades på valdagen den 9 september. Nu måste utsläppen ned mot noll och vi måste arbeta med negativa utsläpp. För att öka trycket så arrangerade vi ett seminarium i samarbete med Global Climate Action Summit (se filmen nedan) för att visa hur nordiska företag kan bidra till att rikta in oss mote 1,5 graders målet. Vi arbetar också med att höja ambitionerna inför klimatmötet i Polen, COP24. Vi är inbjudna av FN och OECD för att berätta om vad näringslivet gör i Norden och vi deltar på flera seminarier och näringslivsmöten för att berätta om möjligheterna och lönsamheten med omställningen. Vi har alla siffror på plats och Sverige och Norden ligger i framkant vad gäller att minska sina egna utsläpp. Det är genom att sprida dessa goda exempel för omvärlden som bidrar vi till att snabba på utvecklingen. Dock är viktigt att påpeka att konsumtionsrelaterade utsläpp är något vi måste bli bättre på. Vi vet att goda exempel smittar och skapar agerande, och vi behöver höja ambitionerna i världen. Lyssna på vad Wael Hmaidan säger på Hagas GCAS-seminarium; nordiska företag måste synas i världen och berätta hur de bidrar till att minska sina utsläpp.

Ni gör ett upprop till EU, varför är det viktigt?
– Under hösten arbetar EU-kommissionen med att förbereda nya långsiktiga klimatmål och deras förslag kommer i november. Det ryktas samtidigt om att IPCC:s (FN:s klimatpanel) kommande rapport om 1,5 grader är alarmerande. Vi behöver accelerera och öka tempot med utsläppsminskande åtgärder och för att lyckas med det behövs ambitiösa och tydliga klimatmål för att nå nettonoll senast år 2050. Med hjälp av företag och städer som signerar uppropet, så vill vi att EU tar fram en ambitiös långsiktig klimatstrategi med tydliga mål. Vi uppmanar EU-kommissionen att: (1) Sätta som mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050; (2) komma överens om en bindande kolbudget för de kvarvarande utsläppen baserat på detta mål samt att (3) uppdatera utsläppsmålen till 2030 och 2040 i enlighet med målet om nettonollutsläpp. Städer och företag är välkomna att skriva under på detta och vi hoppas att fler väljer att stå bakom.

Om oss