Hej Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP)

Ni har lagt en stor satsning i budgeten på klimat och miljö. Vad är anledningen till att denna satsning kommer nu?
– Vi har inte tid att vänta. Vi vet att investeringar i närtid har större möjlighet att bromsa klimatförändringarna än motsvarande investeringar längre fram. Flera av reformerna, till exempel flygskatten, är ju också resultatet av en lång process som har mött hårt motstånd från politiska läger som inte vill prioritera klimatfrågan.

Vilka samhällsförändringar kommer denna klimatsatsning att bidra till?
– Den här rekordsatsningen vilar på två ben: Dels gör vi strukturella förändringar för klimatpolitiken, genom till exempel bonus-malus för mer miljösmarta bilar och Bränslebytet som säkerställer att vi får miljövänligare bensin på alla våra mackar runtom i Sverige. Dels gör vi det lättare för människor att vara miljösmarta i sin vardag och välja de hållbara alternativen. Till exempel genom stöd för att ladda elbilar hemma och en premie för den som köper elcykel, elmoped eller annat elfordon.

Hur kommer näringslivet att påverkas av klimatsatsningen?
– Alla påverkas ju av att vi ökar takten i den gröna omställningen, men två tydliga exempel på satsningar som näringslivet kan dra direkt nytta av på kort sikt är Klimatklivet och solcellsstödet. Båda de satsningarna mer än fördubblar vi i och med denna budget, så företag har ökade möjligheter att få medfinansiering för lokala klimatprojekt och för att producera sin egen el genom solceller på taket. Totalt ligger dessa två stöd på nästan 2,5 miljarder kronor för 2018.

Om oss