Hej Sofie Eliasson Morsink, ny vd för Coca-Cola European Partners Sverige

Sofie Eliasson Morsink är tillträdande vd för Coca-Cola European Partners Sverige och ersätter därmed nuvarande vd:n Pierre Decroix.

Vad betyder klimatfrågan för dig?

– Klimatfrågan står högt på vår interna agenda och även på min. Jag ser det som en av våra viktigaste prioriteringar framåt. Vi som en stor aktör både i Sverige men också på den globala marknaden vill ta vårt ansvar för att bidra till lösningen.

Ni har gjort stora utsläppsminskningar – hur har ni lyckats med det?

– Vi använder endast förnybar energi till vår produktion, Bra Miljöval El (95% Vatten, 5% Vindkraft) och fjärrvärme från träflis (biomassa), dessutom sänker vi kontinuerligt vår energiförbrukning.

Vi har under en lång tid använt förnybara bränslen till vår produktion distribution och transporter, och vi har tillsammans med våra kunder idag även placerat ut fler effektiva och energisnåla kylutrustningar. Bara genom arbetet med våra kylskåp har vi minskat energiförbrukningen med 35 procent.

Hur ser ni att ni påverkar era kunder med ert klimatarbete?

– Om vi ska kunna påverka i att driva förändringar i samhället behöver vi samarbeta och hitta gemensamma lösningar, gärna tillsammans med våra kunder. Genom att arbeta aktivt med frågan blir vi ett bättre val för kunder som värderar dessa frågor. Vi kan dessutom använda styrkan med våra varumärken för att nå ut till konsumenterna för att hjälpa dem att göra bättre val.

Är klimatomställningen lönsam för er?

– Vi anser att det är lönsamt, för oss och för vår långsiktiga affär. Det handlar inte bara om förbättringarna vi gör i sig, genom att arbeta aktivt med frågan attraherar vi även nya anställda som vill arbeta hos oss. Vi vet från studier att ett företags värderingar och hållbarhetsarbete har betydelse hos unga då ser på olika potentiella arbetsgivare. Vi vill att man ska känna sig stolt över att arbeta hos oss. Sedan anser jag att det inte bara handlar om lönsamhet. Klimatfrågor handlar om ett ansvar vi har gentemot samhället vi lever i. Alla måste vara med och ta sitt ansvar för att kunna påverka den total klimatfrågan och det ansvaret vill vi vara med och ta.

Hur ska Coca-Cola i Sverige klara målet med att bli fossilfria till 2030?

– Till att börja med använda allt mindre fossil energi. Under utfasningstiden diskuterar vi även internt att använda oss av klimatneutrala lösningar, inte bara förnybara.

Vilka möjligheter har Coca-Cola i Sverige att påverka den globala organisationens klimatomställning?

– Genom att arbeta aktivt med hållbarhet i Sverige visar vi att det är möjligt. Bra saker vi gör får ringar på vattnet och det sprider sig inom vår organisation.

Om oss