HKScan Sweden ersätter all svart plast

Materialeffektivitet och återvinning är viktiga delar av HKScan Swedens hållbarhetsarbete. Som nästa viktiga milstolpe i företagets förpackningsplan kommer all svart plast ersättas med plast av annan färg och/eller andra material senast i slutet av 2019. Svart plast går inte att återvinna idag eftersom det optiska sorteringssystemet som används vid sortering av plast inte kan läsa av det svarta kolpigmentet.

Läs mer

Om oss