Intervju: Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör

Vad är viktigt för Sverige i klimatförhandlingarna?

– Det är viktigt för Sverige att nå ett avtal som över tid bidrar till att hålla den globala temperaturökningen så långt under två grader som möjligt. Det ska vara rättsligt bindande, långsiktigt, dynamiskt, rättvist och alla ska vara med. Vi ser oss som en brobyggare mellan olika länder och ländergrupper.

Länderna har lämnat in sina åtaganden – hur många har lämnat in och når vi 2 grader?

– Bortåt 160 länder har hittills lämnat in sina klimatplaner, sk INDCs (Intended Nationally Determined Contributions) och fler är på väg. Detta är ett stort steg framåt, även om de inte i sig innebär att vi når målet. Planerna måste skalas upp och kompletteras med initiativ från städer, regioner och företag. Det är också viktigt att planerna åtföljs av ett bra regelverk för att mäta, rapportera och följa upp åtagandena.

Vad förväntar du dig från näringslivet inför COP21?

– Det är viktigt att näringslivet ligger i framkant och gör egna åtaganden om klimatinsatser. Parisavtalet bör ge en tydlig signal till alla aktörer, inte minst näringslivet, att det är dags att ställa om.

Om oss